Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн

Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн 06.09.2018
Сентябрь 4-ке чедир, Тывада «социал» хөмүр алыр ужурлуг 1100 өг-бүлениң чүгле 179-зунда хөмүрнү дүжүрген. База 6 өг-бүле хөмүр орнунда одаар халас ыяшты алган. 
ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол Тываның Баштыңынга «Социал хөмүр» төлевилелдиң киржикчилеринге хөмүр чедирилгезин база боду одаар черлерлиг бюджет организацияларында хөмүрнү курлавырлаанын илеткээн. Сайыт хөмүр сөөртүр кампания эгелээнден бээр, республика кожууннарында бюджет организацияларынга одаар чүүлдүң 64 хуузун чедиргенин дыңнаткан. 
Хөмүр-даш уургайлары 15 муң тонна хөмүр чүдүрер планының 9,6 муңун күүсеткен. Амдыызында чүгле ийи кожуун – Чаа-Хөл биле Чеди-Хөл хөмүрүн бүрүнү-биле чедирип алган. А сентябрь 4-ке чедир, өске черлер планын 51-90 хуу күүсеткен. Эрзин, Улуг-Хем, Өвүр база Мөңгүн-Тайга кожуун чагыргалары хөмүр сөөртүлгези эреңгей организастаан.
 «Социал хөмүр» төлевилел күүселдезин онза хыналдада алган. Сентябрь 4-ке чедир, план чүгле 20 хуу күүсеттинген. Чеди-Хөл кожуун 11 өг-бүлеге хөмүрнү айыттынган хуусаазында дүжүрген. Бай-Тайга кожуун – 17 хуу, а Барыын-Хемчик чүгле 1 хуу күүсеткен. Кызыл биле Ак-Довурак хоорай дээш, өске-даа муниципалитеттер ол ажылче шуут кирбээн. 
Шолбан Кара-оол кожууннарда быжыглаан кураторлар-биле ажылды чорударын бодунуң оралакчыларындан база сайыттардан негээн. «Хөмүр-даш уургайындан чиигелделиг хөмүрнү үндүр сөөртүп, дузаламчы алыкчыларынга неделя дургузунда чедирер» - деп, республика баштыңы айыткан.
Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал хөмүрнү берип турарын сагындыраал. Тывада беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер - ол төлевилелдиң киржикчилери. Бюджет акша-хөреңгизи-биле саткан 2 тонна хөмүрнү өг-бүле бүрүзү алыр эргелиг. Тываның Баштыңының саналдааны-биле, көдээ суурларда хөй ажы-төлдүг 700 хире өг-бүле 2016 чылда төлевилелдиң киржикчилери болган. Чазак Даргазының шиитпири-биле, Ак-Довурак биле Кызыл хоорайда печка одаар бажыңнарлыг чурттакчыларны чиигелде алыкчыларының санынче бо чылын киирген. 
Бо кыжын социал хөмүрнү, эрткен ийи чылда турганындан ийи катап хөй кижи алыр. Ынчан хөй ажы-төлдүг 671-700 өг-бүле халас хөмүрнү алган. Бо чылын 1010 кижи алыр, оларның 156-зы – ооң мурнунда программаже кирбейн турган Кызыл биле Ак-Довурактың чурттакчылары. А чедери берге черлерде чурттап турар өг-бүлелер хөмүр орнунга одаар ыяшты алыр. Ындыг өгбүлерниң саны – 48, өг-бүле бүрүзүнге 4,8 «куб» ыяш онаажыр.

Возврат к списку