Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган

Тываның девискээринде, октябрьның 1-ден, уругларның айыыл чок чоруунуң айы чарлаттынган 02.10.2018
Тыва Республиканың Чазааның чанында назы четпээннер херектери база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле ведомстволар аразында комиссияның доктаалы-биле, Тыва Республиканың девискээринде назы четпээн өөреникчилерниң амыдырал байдалының айыыл чок чоруун хандырар, хайгаарал чок чоруурунга база корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактиктиг ажылдар чорудар сорулга-биле, 2018 чылдың октябрь 1-ден ноябрь 1-ге чедир, Тыва Республиканың девискээринде уругларның айыыл чок чоруунуң айын чарлаан (дараазында – айыыл чок чорук айы).  
Айыыл чок чорук айының планында, уругларның орук-транспорт озал-ондаандан кемдеп-берттинеринге удур, Интернетти ажыктыг ажыглаарынга, суг объектилеринге уругларның айыыл чок чоруунга, террорга база өртке удур угланыышкынныг хемчеглер кирген. 
База ол ышкаш, уруглар база оларның ада-иелери-биле (хоойлу езугаар төлээлери) өөредилге организацияларынга уругларның айыыл чок чуруунуң дүрүмнеринге база нормаларынга хамаарышкан билиглерни нептередиринче угланган профилактика хемчеглерин шыңгыыраткан немелде хемчеглерни эрттирер, кудумчуга азы бажыңга профилактиктиг чугаа чорутканын аңгы дептерге демдеглээр.  
Онза байдал тургустуна берген таварылгада, өөреникчилерниң база ажылдакчыларның кылыр ужурлуг чүүлдеринге хамаарыштыр практиктиг кичээлдерни эрттирип, уругларның айыыл чок чорук темазынга чураан ажылдар делгелгезин организастаар. Өөредилге организацияларының библиотекаларынга уругларның айыыл чок чоруунуң айтырыгларынга номнарның, солуннар база сеткүүлдерде чырыткан чүүлдерниң делгелгезин организастаар. 
Шалыпчы айның хемчеглеринге (класс шактары, кичээлдер, лекциялар) Адалар болгаш Иелер чөвүлелдери, ТР-де ИХЯ-ның девискээр килдистериниң специалистери, хөй-ниити организациялары база чепсектиг структураларның хоочуннары киржир.

Возврат к списку