Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика төлевилелдерин деткээн 27.09.2018
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, Тывадан сенатор Людмила Нарусова Россияның энергетика сайыды Александр Новак-биле ужурашкан. Ведомствонуң парлалга төвү сентябрь 25-те олар ужурашканын дыңнаткан. Регионнуң энергетика хандырылгазының айтырыглары – чугааның кол өзээ болган.  
Чугула айтырыгларның бирээзинге - «Росчетки» компанияның таарыштыр хуваар комплекс объектилерин чаарттырының планын сайгарары хамааржыр. Александр Новак, яамы республика эрге-чагыргазы-биле кады элээн улуг күштүг четкилер тудар айтырыгны шиитпирлеп турарын, сенаторга дыңнаткан. Тывада чаа объектилерниң – шериг хоорайжыгажының, президентиниң кадет училищезиниң, хөй каът чуртталга фондузунуң немешкени-биле, чырык хандырылгазынга хереглел улгатканын тайылбырлаан. 
Республиканың экономиктиг хөгжүлдезин саададып турар эң улуг шаптараазыннарның бирээзи – хереглекчилерге чырык энергиязының өртээниң аарында дээрзин Людмила Нарусова айыткан. «Четки инфраструктуразын чогуур байдалда тудар дээш, чырык энергиязынга өртектерниң (тарифтерниң) чижилгелиг ажыктыы-биле холбашкан, инвестициялар хаара тударынга бедик күш-шыдалдыг регионнарны деткиир херек» - деп, Александр Новак санаан. Шагаан-Арыг биле Ак-Довурак хоорайларда аварийлиг байдалда болгаш ону ажыглаарда хөй чарыгдал үнер, база хереглекчилерге эмин аар, эрги ЧЭТ орнунга чаа котельная тудар дээн республиканың төлевилелдерин РФ-тиң Энергетика яамызы деткип турарын сайыт сенаторга дыңнаткан. 
Тываның коммунал инфраструктуразының республикада чугула объектилер тудуун доозарынга дуза кадар аргаларны дилеп турар. Шолбан Кара-оол Тываны хөгжүдер айтырыглар талазы-биле хөделиишкинни дүүштүрер дээш, сенатор Людмила Нарусова-биле июльда ужурашканын сагындыраал. Энергетика төлевилелдерин шимчедиринден аңгыда, чаа школалар болгаш уруглар садтарын тударынче инвестицияларны камгалаар, Аныяктар өргээзи биле Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң оран-савазын доозар дугайында чугааны кылган.

Возврат к списку