Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган

Тывада бүрүткеткен кем-херек үүлгедиишкини кызырылган 23.10.2018
Республика Чазааның аппарат хуралында, Тываның девискээринде оперативтиг байдалды сайгарып көрген. 
2018 чылдың январь-август айларда бүрүткеттинген кемниг херектер саны 21 хуу кызырылган. Хөй-ниити черлеринге кем-херектерниң саны 30 хуу кызырлып, 3866 турганындан 2692 болган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол талазы-биле эки болгаш багай кожууннарны демдеглээн. Муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары аппарат хуралынга видеоконференция харылзаазы-биле киришкен. 
"Байдал ындыг багай эвес-тир. Бүрүткеттинген кем-херектер саны 21 хуу эвээжээн. 8856 турган болза, ам 6996-да келген. Республиканың 14 кожуунунда база Кызыл хоорайда кем-херек үүлгедии кызырылган. Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Сүт-Хөлде элээн эвээжээн. Чүгле чаңгыс Барыын-Хемчикте кожуунда кем-херек үүлгедиишкиннери көвүдээн. Кижиге удур аар болгаш онза аар кем-херектер саны республикада ниитизи-биле 13,5 хуу эвээжээн. Мында эрге-чагырганың чиге туружун көргүзер херек. Эрге-чагырга кижилериниң айыыл чок чоруун камгалап, дузалаарынга белен. Ынчангаш чагырга даргаларын улуг дилег-биле кыйгырып тур мен, республика чергелиг улуг конференция чоокшулаан. Аңаа шыңгыы белеткенир. Эки көргүзүглерни чедип алыр дизе, амдыгааштан хемчеглерни алыңар. Корум-чурум үрээшкиннеринге удур идепкейлиг болуңар» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Октябрь 25-те, Кызылга болуп эртер конференцияда, назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннерин база оларга удур кемниг херектерни болдурбас адырда хоойлужудулганың байдалын чугаалажыр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол айтырыгларны республика деңнелинге сайгарарын саналдаан.  
Арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны садып-саарар адырда чурум хажыдыышкыннарынга хамаарыштыр чугаалаар болза, эрткен ийи неделяда Өвүр биле Улуг-Хем кожууннарга рейдилерни кылган. 20 садыг объектилерин хынаан, чеди черде чурум хажыттынып турары илереттинген. Сайгарлыкчыларга административтиг харыысалганы онааган, оон аңгыда тус чер чагыргазының база ТР-ниң ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр талазы-биле албынның контролюнда алган. Тыва Республиканың ИХЯ-зы арага болгаш спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарган таварылгада административтиг кеземчени шыңгыырадырын саналдаан.

Возврат к списку