Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан 12.02.2019
Бөгүнде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң шупту киржикчилеринде 62434 баш шээр база 1366 баш улуг бода мал бар. 
Төлевилел киржикчилери 6631 тонна сиген-ширбиилди белеткеп, 5770 тонна сиген кезер планныг онаалдазын 115 хуу күүсеткен. Бо хүнде мал чеминиң 39 хуузу арткан. 
Төлевилелге 2019 чылда киржир кижилерни шилээн. 103 кыштагжылар малын дамчыдар ужурлуг (2016 чылдың 105 киржикчизиниң ийизи мал чок арткан болгаш, 2019 чылдың киржикчилеринге 103 кыштагжы малын дамчыдар). 
Төлевилел боттаныышкынының 2019 чылда чадазынга киржир тараачын-арат ажыл-агыйларын бүрүткээри адакталган. «Тываның Улусчу банкызы» АН-да агар саннарны ажыдары, көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар чер участоктарын долдурары 2019 чылдың апрель 1-де доостур. Оон улаштыр кыштаглар тудуу эгелээр.  
4 муң акшага 300 куб арга-арыг ыяжын аңгылаарынга справкаларны келир неделяда берип эгелээр. Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы хар эривээнде ыяшты сөөртүп алырын дыңнаткан. Республиканың Чазаа, хар эрте эрип, өрт айыылының үези эртежик эгелээри чадавас дээн медээни үндезинге алгаш, үстүнде хемчеглерни дарый организастыг эгелээр сорулганы салган.

Возврат к списку