Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр

Тываның эрге-чагыргазы «Ажыл-агыйжы Россия»-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салыр 13.03.2019
Тываның Чазаа «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязы-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулга төлевилелин чүүлдүг деп көрген. 
Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кол угланыышкыннарын боттандырарынче угланган бизнести чорударынга, инвестицияларны хаара тударынга база чижилгелиг эки хүрээлелди хевирлээринге таарымчалыг байдалдарны тургузар сорулгалыг кады ажылдаарын документиде айыткан.  
Республика чазааның адындан кады ажылдаар бүрүн эргелиг ТР-ниң Экономика яамызы «Ажыл-агыйжы Россия» организация-биле партнержу харылзааларны шагда-ла тургускан. Бо дугуржулга ол ажылды оон-даа бедик деңнелче көдүрүп, ажыл-агыйжы харылзааларны улам калбартыр.  Ылаңгыя тодаргай угланыышкыннар болгаш чамдык айтырыглар талазы-биле немелде дугуржулгаларны ажылдап кылгаш, бадылаары планнаттынган. 
Тыва «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязының эксперттеринден мурнады хөгжүдер девискээрлер дээн ышкаш, республиканың онза экономиктиг байдалының сонуургалдарын канчалдыр ажыглаар талазы-биле угланыышкыннарга дузалажырын  манап турар.

Возврат к списку