Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан

Тывада тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден даараан национал хеп болгаш эдилелдерниң «Алдын дүк» мөөрейин чарлаан 19.03.2019
Тус чер бүдүрүкчүлериниң эттээн алгы-кежинден национал болгаш хүннүң кедер хепти база эдилелдерни калбаа-биле даарап, кедерин суртаалдаар дээш, Тыва Республиканың Экономика яамызы «Алдын дүк» республика мөөрейин 2019 чылдың март 11-ден сентябрь 30-ге чедир эрттирериниң дүрүмүн ажылдап кылган.  
Мөөрейге күзелдиг-ле ус-шевер даараныкчылар – Тыва Республиканың эгелеп чоруур болгаш профессионал дизайнерлери болгаш модельерлери, бот-тывынгыр авторлар, дааранырынга ынактар алгы-кештен дараан ажылдарын киириштирип болур.
Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондуда бактааттынган Кластерлиг хөгжүлде төвү биле Тыва Республиканың этниктиг мода болгаш дизайн ассоциациязы мөөрейни организастап эрттирер. 
Организаторларның тургусканы составтыг конкурс комиссиязы (жюри) мөөрейниң түңнелдерин үндүрүп, тиилекчилерни тодарадыр. Конкурс комиссиязы улаштыр персоналдыг көргүзүглер, делгелгелер, таныштырылгалар организастаары-биле, киржикчилерниң конкурс ажылдарын үнелээр.
Даараныр машина, диплом, бир продукцияга сертификат биле продукциязынга ылгавыр демдекти алыры – кол шаңнал болур. Мөөрейниң номинация аайы-биле тиилекчилеринге дипломнарны болгаш суй-белектерни тыпсыр. 
Республика мөөрейиниң дараазында номинацияларынга тиилекчилерни илередир:  
- «Национал ужурлар»;
 - «Кожуунун таныштырары»; 
- «Амгы үе»; 
- «Этнокультураның хөй хевирлии»; 
- «Улусчу сцена хеви»; 
- «Уруглар модазы»; 
- «Национал бөрт»; 
- «Каас-шиник бөрт»; 
- «Аксессуарлар болгаш суй-белек продукциязы». 
2019 чылда эгелээн «Кеш» республика төлевилелиниң боттанылгазы-биле «Алгы-кеш эттээриниң шылгараңгай мини-комплекизи» номинацияны мөөрейже киирген. 
 Мөөрей ийи чадага эртер: 
- шилилде кезээ – кожуун чадазы (2019 чылдың август 15-тен сентябрь 15-ке чедир). Киржикчилер чурттап турар чериниң аайы-биле шилилдени эртер;  
- түңнел кезээ - республика чадазы (2019 чылдың октябрь 15-ке чедир). Кожуунга тиилээннер Кызыл хоорайга эртер мөөрейниң түңнел кезээнге киржир.  
Мөөрей чорудуу-биле алгы-кеш эттээринге база идик-хеп даараарынга мастер-класстарны, лекцияларны чыл дургузунда эрттирер. Хемчеглерниң программазын fpptuva.ru/kеsh шөлүгде салган.
Чагыг киирериниң хуусаазы: 
 - муниципалдыг чадаже – 2019 чылдың март 11-ден июнь 28-ке чедир; 
- республика чадазынче – 2019 чылдың сентябрь 15-тен сентябрь 30-ге чедир.  
Мөөрейге киржирде анкета-билдириишкинни киирер: 
а) шилилде чадазынче: чурттап турар чериниң аайы-биле Тыва Республиканың мунициапалдыг тургузуг чагыргазынче;  
б) республика чадазынче: Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң fpprt@mail.ru электроннуг адрезинче «Алгы-кештен продукция мөөрейинче» деп айтыр, азы саазында хевирин бо адресче чорудар: Кызыл хоорай, Эки турачылар кудумчузу, б. 3 оф., тел. 8(800) 350-62-01 (долгаары халас), 8(39422) 3-62-02.

Возврат к списку