Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдар комплекстиг план-биле ажыл уламчылавышаан 23.04.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң комплекстиг планының төлевилелин белеткээри адакталганын дамчыткан.
Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев, март 27-де эрткен хуралда, Тывага аңгы планны ажылдап кылыр даалганы бергенин сагындыраал. Ынаар регион хөгжүлдезинге моондакты тургузуп турар инфраструктура айтырыгларын шиитпирлээринче угланган республиканың шупту инициативалары кирер ужурлуг.  
«Бистиң чазактан бүдүн команда бөгүн Москвада ажылдап турар. Тываның социал-экономиктиг шапкын хөгжүлдезиниң комплекстиг планының ажылчын хевирин федералдыг яамылардан коллегалар-биле кады белеткеп тур. Д.А.Медведевтиң даалгазын апрель төнчүзүнге чедир доозар. Ынчап кээрге Тыва дугайында айтырыг Камгалал, Саң-хөө, Транспорт, Энергетика, Экономиктиг хөгжүлде яамыларының база Россияның демир-оруктарының дыка хөй кабинеттеринде бир дугаар тема ол. Кызыл – Курагино демир-оруундан эгелээш, өске-даа төлевилелдерни боттандырар оруктарны, акшаландырыышкынның дөстерин тывары чоруп турар. Оон планның чөпшээрешкен хевирин чазакка бадыладыр” – деп, Шолбан Кара-оол план талазы-биле канчаар ажылдап турарын соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн. 
Ажылдың түңнели чүгле Тывага эвес, а өске регионнарга база чугула херек дээрзин република баштыңы демдеглээн. Федералдыг эрге-чагырга республика чижээнге даянгаш, регионнар төлевилелдеринге кады акшаландырыышкынны шенеп, чаа арга-хевирлерни киирерин ол дыңнаткан. Национал төлевилелдер күүселдезинге бюджеттер аразының трансферттерин бээриниң критерийлерин ылавылап, социал-экономиктиг хөгжүлдези база бюджет хандырылгазы куду деңнелде регионнарга ону санаарының методиказын тодарадыр.
«Девискээрлерниң боттуг орулгалары дээн ышкаш факторларны, база оларның экономиктиг тускай угланыышкынныг кедизин өөренип көөр аргаларны тургузар. Хөгжүлдени чедип алыр дээш, бир дугаарында бүдүрүлге баазазынче база инфрастуруктураже акша салыышкынын өстүрүп, азы регионнарга боттары ажылдап алыр арганы бээр” – деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан.

Возврат к списку