Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-албан аайы-биле Тывада келген 20.05.2019
Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин май 18-те Тываның найысылалында чедип келген. Ооң удуртулгазы-биле федералдыг яамылардан 80 хире кижи составтыг команда республикада ажылдап турар. 
РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң бо чылдың март 27-де удуртуп эрттирген республиканы хөгжүдер айтырыгларны сайгарган тускай хуралдың түңнелдери-биле бо команда келгенин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демлеглээн.  
«РФ-тиң Чазааның даргазы Д.А. Медведев чазактың ажыл-дуржулгазынче чамдык регионнарга эптиг аргаларны ажыглаар дээн эки болгаш дузалыг ажыл-херектер эгиттинип эгелээн. Өскелерден чүге чыдып каап турарының шупту чылдагааннарының боттуг дөзүн ылавылап, ону шиитпирлээр таарымчалыг оруктар тыптырынга бүзүрээр мен. Дмитрий Анатольевич бистиң республикаже онза хамаарылга-биле көрүп, эксперт түңнелин үндүрер мурнунда чидиг айтырыгларның масштавын боттары көрүп, байдалды үнелээрин Тываның хөгжүлде планының тургузукчуларынга даандырганы дээш четтирдим – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Кажан төлевилелди тус черге хынааш, быжыглап каарга, ооң түңнели анаа-ла ындыг эвес, а боттуг болгаш херектиг болур. Экономиктиг хөгжүлде сайыды М.Орешкин баштадыр федералдыг яамалардан бүдүн десант Кызылда ужуп келген. Апрельде болгаш майның чартыында ведомстволарга ажылдаан ажыл-чорудулгавысты ам чаңгыс аайлаар бис. Россияның Чазаанга бадыладыр бүдүүзүнде, Тываның дүрген хөгжүлде планының төнчү хевирин көөрү ол. Бистиң шуптувуска төөгүлүг онза болуушкун-дур, чаңгыс чер-чурттуглар. Чүнү ам кылып алыр бис, каш-каш чылдар болгаш бистиң чуртталгавыс ындыг болур”.  
Субботада Максим Орешкин биле Шолбан Кара-оол Элегестиң хөмүр-даш чыдынга четкен, ТЭПК-ниң чиңгине директору Руслан Байсаров ону шиңгээдириниң төлевилелин таныштырган.  
Улуг-хүнде ажылчын бөлүктер адыр аайы-биле чарлып алгаш ажылдааннар. Май 20-де түңнел хурал эртер. РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло база келир. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аалчылар-биле бирги хүннүң эрткенин чугаалаан: «Ажыл-агыйжы, тургузукчу хөөн-биле ажылдар эгелээн. Бистиң планнарывысты амыдыралга боттандырар бүгү-ле арга-хевирлер бар. Дмитрий Анатольевичиге хуралдаандан бээр ийи ай безин эртпээн, Тывада экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Станиславович Орешкин чедип келген. Инвестиция төлевилелдерин сайгарып көрүп тур бис. Тываның демир-оруу экономиктиг талазындан көөрге ажыктыг боорда, улуг социал ужур-дузалыг-дыр деп, сайыт демдеглээн”.

Возврат к списку