Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел  Тывада эгелээн 14.06.2019
Тываның Чазаа Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглер белеткээр оргкомитеттиң ажылчын бөлүктер составын бадылаан. ТР-ниң Чазак даргазының оралакчылары баштаан 10 бөлүктү ажыл-чорудулгазының угланыышкыннары-биле: тудуг, көдээ ажыл-агый, девискээрлер чаагайжыдылгазы, чылыг-энергетика комплекизи дээш, тускайлап хевирлээн.
Оргкомитеттиң ниити удуртулгазын республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунда арттырган. Хевирлеттинген бөлүктер юбилей хемчеглериниң планын ажылдап кылгаш, июль 2-ге чедир киирер. 2019 чылдан 2021 чылга чедир, 3 чыл хуусаада боттандырарын санаан ажыл-агыйжы комплекстер адырларында төлевилелдер ооң таваан тургузар. Республика Чазаа шак-ла ындыг организастыг комитеттерни база планнарны белеткээрин тус чер бот-башкарылга органнарынга сүмелээн. 
Тыва 1914 чылдан тура Россияның хайгааралында Иркутск губерниязының Урянхай крайы статустуг турганын, а 1921 чылда ол Таңды-Тыва (даглыг Тыва) Улус Республика апарганын сагындыраал. Августуң 13-16-да эрткен Бүгү-Тываның тургузукчу хуралы республиканы тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алган. Съезд ТАР-ның иштики херектерге хамаарышпас чоруун, ындыг болзажок делегей харылзааларында Россияның талазындан хайгаарал хевээр артканын чарлаан. 
1926 чылда Таңды-Тываны Тыва Арат Республика деп эде адаан. 1944 чылда ТАР автономнуг область эрге-байдалдыг Совет Эвилелиниң составынче эки тура-биле каттышкан. 1961 чылда областы Тыва АССР – автономнуг республика кылдыр эде адаан. 1991 чылда ССРЭ-ниң буураарын дүргедеткен август үймээниниң соонда, тыва парламентиниң шиитпирлээни езугаар ооң ады республика кылдыр өскерлип, амдыгаа чедир Тыва Республика болуп арткан.  
1999 чылдың февраль 12-де регион хоойлузу-биле республиканың албан езузу-биле тургустунган хүнү август 15 деп доктааткан. Ол хүн - республикада дыштаныр хүн.

Возврат к списку