Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш

Республиканың автомобиль оруктарын экижидер дээш 25.09.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оруктар дээрге, экономиктиг хөгжүлдениң үндезини деп айыткан. Ынчангаш республиканың оруктарын "Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар" национал төлевилелиниң чорудуу-биле чогуур байдалга турарын чедип алыр дээш, орук-септелге ажылдарын шынарлыг чорударын орукчулардан негээнин сагындыраал. 
“Тыва Республиканың орук четкизи” регион төлевилелиниң боттаныышкыны-биле, 2019 чылда 41,947 км автомобиль оруун эде чаартыры планнатынган. Ол дээрге 26,317 км хемчээлдиг республиканың оруктары болгаш Кызыл хоорайның девискээринде 15,63 км кудумчу оруктары-дыр. Бо хүнге чедир 37,9 км автоорукту септээн, ол дээрге планның 90,3 хуузу: - 19,347 км регион оруу; - 15,626 км найысылалдың кудумчу оруктары.
 “Тыва Республиканың орук четкизи” регион төлевилелиниң паспорту езугаар, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң девискээринде 3,070 км узун орукту септеп-селиир ужурлуг. “Восток” КХН орук-тудуг организациязы 2,915 км орукту чогуур байдалче киир септээн. Ам 0,155 км хире орук арткан.
Республика бюджединде 474,5 млн. рубль акшаландырыышкынны “Айыыл чок болгаш шынарлыг автооруктар” национал төлевилелди 2019 чылда күүседир кылдыр көрген. Ооң 329,3 млн. рубли – федералдыг бюджеттен болза, республика бюджединден – 145,2 млн. рубльди аңгылаан. 2019 чылдың сентябрь 20-ниң байдалы-биле алырга, орукчулар төлевилел акшаландырыышкынының 306,0 млн. рублин (азы 63 хуузун): федералдыг бюджеттиң – 228,7 млн. рублин (69,4%), республика бюджединиң – 77,3 млн. рублин (53,7%) шиңгээткен. 
Ол акша-хөреңгиниң 172,8 млн. рублин республика оруктарын септээринче чарыгдаан болза, Кызыл хоорайның кудумчу оруктарының септелгезинче 133,2 млн. рубльди үндүрген. 
“Енисей” федералдыг казна албан чериниң Тыва Республикада эргелелиниң ажылдакчылары кылдынган оруктарның шынарын хынаары-биле Кызыл - Сарыг-Сеп аразының, Кызыл хоорайның Комсомольская, Кузнецов, Чургуй-оол кудумчуларда, Солагай талакы дачаларда, Каа-Хем суурнуң Таежная, Чооду Кидиспей кудумчуларда чаттынган оруктарның асфальт-бетон холуксааларынга лабораторлуг шинчилелдерни бо чайын чоруткан. Кызыл - Сарыг-Сеп аразының 50 метринде, Кызыл хоорайның Кузнецов, Чургуй-оол кудумчуларда 25-25 метр черлерде асфальтының тырыңы чогуур негелдеге дүүшпес болганы илерээн. Четпестерни дарый чайладырын орукчуларга сүмелээн.

Возврат к списку