Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер

Тывада казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин өстүрер 05.11.2019
Тываның Чазаа республиканың казна, бюджет база автономнуг албан черлериниң ажылдакчыларының шалың төлевириниң ставказын өстүрер дугайында доктаалды хүлээп алган. Документиде албан-дужаал окладтарының хемчээлинден ставканы 4,3 хууга 2019 чылдың октябрь 1-ден эде санаарын айыткан. 
«Республика чазаа күрүне албан-хаакчыларының шалың төлевирин өстүреринден ойталаанын демдеглээр апаар – деп, хүлээп алган документиге хамаарыштыр Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Республикада казна, бюджет болгаш автономнуг 3610 албан черлеринде ажылдап турар 28 муң ажыг кижилерге ол индексация хамааржыр». 
Ол бөлүктүң ажылдакчыларының окладтарынга сөөлгү индексация 2018 чылда болган. Республика бюджединде аңаа 24,5 млн рубль хемчээлдиг акша-хөреңгини тускайлаан. 
«Күрүне ачы-дузаларын көргүзер болгаш өске-даа бүдүрүкчү ажылдыг бүдүрүлгелерде ажылдыг кижилерниң акша-шалыңынга ол хамааржыр – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Ол албан чериниң болгаш организацияларның ажылдакчыларынга дээш акша-хөреңгини албан-биле тыптывыс».

Возврат к списку