Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаа-2020 чоннуң байырлал хүннеринде делгелге-садыглаашкынның түңнелдери

Шагаа-2020 чоннуң байырлал хүннеринде делгелге-садыглаашкынның түңнелдери 28.02.2020
2020 чылдың февраль 14-тен 24-ке чедир Тыва Республикага Шагаа байырлалының хүннеринде муниципалдыг шупту тургузуглар тус чер бараан бүдүрүкчүлериниң 36 делгелге-ярмаркаларын эрттирген. Ярмаркаларга сайгарлыкчы чоруктуң 286 субъектизи база 32 кижи киржип, 1781,3 муң рубльге бараан саарылгазын кылган. 
Тыва Республиканың Экономика яамызы биле Кызыл хоорай мэриязы Кызылдың Арат шөлүнге, 2020 чылдың февраль 24-те, делгелге-садыглаашкынны база хөй-ниитиниң чемнелгезин организастаан. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 56 субъектизи аңаа киришкен. Ол хүн делгелге-садыглаашкынның киржикчилери 104,5 муң рубльди ажылдап алган. 
“Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” төлевилелдиң киржикчизи, М.М. Кырлыг-Караның удуртканы тараачын-арат ажыл-агыйының ярмаркага саткан эттеп каан хоюнуң кештери дораан саттына берген. Тус чер бараан бүдүрүкчүзү, “Тыва чемнер бүдүрер төп” КХН-ниң «Тыва мороженое» деп ылгавыр демдектиг чемнери - тыва шоколады, курут, быштак, ааржы, сүдүнге хереглел улуг болган. Хуу сайгарлыкчы Шарый-оол К.О. тыва хептерни база бөртерни делгеп, саткан. 
Сүт продукциязы, хлеб-булочка база кондитер кылыглары, чартык фабрикаттар, варенье, мед, аргып, даараан чүүлдер, аржыылдар, национал аъш-чем, ус-дарган ажылдарның суй-белектери, шажынчы эдилелдер дээш, ярмаркада өске-даа чүүлдер найысылалдың чурттакчыларын база аалчыларны сонуургаткан. 
Садыглаашкынны хөй-ниитиниң чемненилгези, аъш-чем аймаа, чемге хамаарышпас барааннар база уран-чогаадылга тывыжы деп, каш кезекке чарган турган. 
Тыва Республиканың Экономика яамызы

Возврат к списку