Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада аар чүък сөөртүлгезиниң шимчээшкинин бир ай үеде кызыгаарлаар

Тывада аар чүък сөөртүлгезиниң шимчээшкинин бир ай үеде кызыгаарлаар 10.03.2020
Республиканың орук-транспорт сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол регионнуң база кожууннар аразының автомобиль оруктарынга транспорт шимчээшкининге түр үениң кызыгаарлаашкынын тургускан дужаалга атты салган. Бо удаада март 30-ден апрель 30-ге чедир аар транспортка “кызыгаарлыг үе” үргүлчүлээр. 
Республиканың оруктарын хандырган организациялар транспорттуң эрттип болур чүъгүн айыткан демдектерни аңгы-аңгы участоктарга тургузар. Чижээ, Абакан – Ак-Довурак оруу чаңгыс өзекке 6 тс, ийи өзектиг тележкага – 5 тс база үш өзектиг – 4 тс чүък машиналарын чөпшээрээн. Шак-ла ындыг негелделер Кызыл – Сарыг-Сеп автомобиль оруунга онаажыр. Ыраккы кожууннарже негелде шыңгыы – аңаа 4-3-3 деп чурумну тургускан. 
Дужаалда айыттынган оруктарга чоруур тускай чөпшээрелди «Тыва Республиканың автомобиль оруктары» ККА-дан алыр. 
Яамының mindortrans.rtyva.ru сайтызында "документилер" кезекте "нормативтиг документилер" иштинде - Приказ Миндортранс Республики Тыва от 26.02.2020 г. № 16/20 "О временном ограничении движения транспортных средств по а/д регионального или межмуниципального значения Республики Тыва") 0https://mindortrans.rtyva.ru/node/10545/ дужаалды парлаан. 
Харылзажыр адрези: Кызыл хоорай, Интернациональная кудумчузу, 60. 
Электроннуг почтаның адрези: mail@gkutuvaavtodor.ru 
- удуртукчуже дыңнадыры: (тел./факс (394-22) 2-11-08.

Возврат к списку