Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан байырлал биле чыскаалдың республикага эрттирер хевирин өскерткен

Тываның Баштыңы: Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан байырлал биле чыскаалдың республикага эрттирер хевирин өскерткен 17.06.2020
Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июнь 24-те Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан байырлал биле чыскаалды республиканың чурттакчы чонунуң кадыынга айыыл чок аргалар-биле эрттирерин дыңнаткан. 
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн: «24-те демдеглээр Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан байырлалды болгаш чыскаалды, чуртта болгаш Сибирьде чамдыктар ышкаш, бир тускай эрттирер деп шиитпирледивис. Чүге ынчаар эрттирер деп турарывысты чаңгыс чер-чурттугларывыс билип тур боор. Республикада коронавирус аарыы нептерээн бо үеде, байдалды дорайтатпазы-биле, халдавырның нептерээрин база эмнелгелерге чүъктү улгаттырбас дээш, ону ынчаар кылыр. Ынчангаш бот-хоргадал чуруму хевээр артар, ылаңгыя халдавырга күш четпес назылап кырааннарга база хоочуннарга ол дорт хамааржыр.  
Бистиң чонувуска Тиилелге хүнү дээрге чүү деп чүвени дыка эки билип тур мен. Өг-бүле бүрүзүнге чарлык езугаар эвес, а Ада-чурттуң Улуг дайынынга дайылдашкаш, тиилеп каан кижилер дээш сеткилдиң ханызындан сактыышкынны кылыр байырлалдың ыдыктыг хүнү-дүр. Бистиң оркестрлеривис база артистеривис кудумчуларга болгаш бажың чоогунуң шөлчүгештеринге дайын чылдарының ыры-шоорун күүседип, байырымныг байдалды тургузар. Парад база болур, вертолет эскадрильязы дээрге ужуп эртер.
Каржы-дошкун дайынны чурттап эрткен, амы-тынның үнезин чүден артык билир өгбелеривис бистиң шиитпиривисти деткиир боор. Оон аңгыда, июнь 22-де дайынга чок болганнарга Сактыышкынның болгаш качыгдалдың хүнү база бар. Ол хүн бүгү чуртка күрүне туктарын бадырар. Ол хүн бистиң чуртувуста коронавирустан чок болган кижилерге сактыышкынны кылза ажырбас деп бодаар мен. Ол халдавыр бистиң болгаш бүгү делегейниң ниити дайзын апарган. Ооң-биле дайын чоруп турар».

Возврат к списку