Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы марттың 27-ден бээр COVID-19 айтырыгларының талазы-биле ажылдап турар call-төпте немелде күштү быжыглаарын онааган

Тываның Баштыңы марттың 27-ден бээр COVID-19 айтырыгларының талазы-биле ажылдап турар call-төпте немелде күштү быжыглаарын онааган 18.06.2020
Тываның Чазаа чуртакчы чон-биле ажылдаар кылдыр марттың 27-де тургускан коронавирус-биле байдалга мониторинг чорудар информация төвүнүң “изиг шугумун” хандырар структураның күчү-күжүн быжыглаарын дааскан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа халдавырның нептерээни-биле республиканың чурттакчы чонунуң аңгы-аңгы айтырыгларынче кичээнгейни улгаттырар сорулга-биле call-төптүң немелде күчүзүн “Дүрген дуза” баазазынга тургузар саналды киирген.  
«Бистиң эмчилеривис боттарының арга-шыдалын ажыр ажылдап турарын билир мен, ындыг болзажок оларга ам-даа дуза херек – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунга демдеглээш, сөөлгү он хонукта ооң адынга 279 дыңнадыг келгенин, 174-ү анализтер харыызын алырынга хамааржыр болганын бижээн. – Дүрген дуза бригадазын дарый чорудуптарын, коронавирус халдавырының им-демдээ бар кижилерни эмнелгеге чыттырарын дилээн болгаш өске-даа тодарадыр айтырыглар бар». 
Смс-дыңнадыышкын-биле чогуур хуусаада анализтерниң түңнелин бээр системаны ажылдадып эгелээн соонда, ол талазы-биле байдал чүгээртээнин республика удуртукчузу дыңнаткан. Март төнчүзүнде “изиг шугумну” хандырар кылдыр тургустунган коронавирус байдалынга мониторинг чорудар информастыг төптүң ажылын “Дүрген дузаның” баазазын ажыглап, улам күштелдирерин Тываның Баштыңы саналдаан. 
«Чоннуң айтырыгларынга харыылап турар специалистер ханы билиглиг болур ужурлуг» – деп, Шолбан Кара-оол даалганы күштелдирген. Бо хүннерде “изиг шугумда” 39 специалист сес шак болгаш-ла солчуп, үш сменада ажылдап турар. Коронавирус байдалынга мониторинг чорудар информастыг төпке хүннүң-не 162 звонок кээп турар. Сөөлгү үеде халас аъш-чем-биле (9,53%) материалдыг дуза дилээн звоноктарның саны элээн көвүдээнин специалистер айыткан. Чамдык кижилер каяа анализтер дужаап болурун (9,15%), кадыкшыл байдалы бергедеп келгенин (6,33%), анализиниң харыызы кандыг болганын (10,79%) билип алыр дээш долгап турар. Оон аңгыда кижилерни республикага база оон дашкаар аай-дедир чоруурунуң чуруму (4,88%), орук чоруурда справканы кайыын алыры (3,93%), волонтерның дузазы (2,05%) база ажыл тып алыры сонуургадып турар. Тываның Баштыңы ынчангаш “изиг шугум” ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидерин негээн. 
«Ажылче кирип турар смена бүрүзү-биле тайылбыр ажылын чорудар херек – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Чурттакчыларның бир сменага киирген айтырыгларын дараазында ажылдаар бөлүкке дамчыдып бээр”.

Возврат к списку