Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өскүс уругга белекти тывыскан

Өскүс уругга белекти тывыскан 11.03.2014

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Март 8 бүдүүзүнде хууда айтырыглар талазы-биле хамаатыларны хүлээп алган

Хүлээп алыышкынга келгеннерниң бирээзи С. Чамыяң деп аныяк кижи. Эрткен чылдың декабрьда назы четпээн уруу-биле кады чурттап органы бажыңы өрттенип калган. Өөнүң ээзи — такси чолаачызы, а боду — почтачы. Оларны түр чурттаары-биле төрелдери бажыңынче киирип алганнар, ооң соонда школа чоогунда бажыңны хөлезилеп алганнар. С.Чамыяң уругларынга материалдыг дуза чедирерин болгаш хөй уруглуун барымдаалааш, өг-бүлезинге чер участогун  тускайлаарын дилээн, ол өг-бүле 331 дугаар оочурда турар. Дузаны албан чедирерин Тываның Баштыңы аазаан. Чер участогун тускайлаары-биле холбашкан айтырыгны шиитпирлээрин Кызылдың мэринге даандырган, ол оочурда хөй уругларлыг улустуң эвээш эвезин барымдаалааш, чөптүг чоруктуң чурумун хажытпазын дилээн.

Кызылдың №11 ортумак школазының башкызы Алена Геннадьевна Ощепкова биле ооң өөреникчизи Шорана Монгуш Чазак Даргазының сагыш-сеткилинге эки исти арттырган. Бодунуң өөреникчилериниң салым-хуузу дээш кезээде сагыш човап чоруурун башкы Чазак Даргазынга чугаалаан. Бо чылын бодунуң беш класстан эгелеп өөредип келгени баштайгы 11-ги классчыларын доостурар. Өөреникчилерниң бирээзи Шорана бүдүн өскүс-даа болза, эки өөредилгелиг деп санадып турар. Школачыларның Н.Э. Бауман аттыг техниктиг университеттиң «Келир үеже базым» деп олимпиадазынга шилилгени ол өөреникчи эртип алган, ол ам бүгү-россия деңнелдиг конкурска киржир.

Шорананың клазының башкызы Алена Ощепкова Россияның математика талазы-биле эң бедик ат-алдарлыг дээди өөредилге черинге өөреникчизиниң өөредилгезин төлээринге дуза чедирерин дилээн. Республика удуртукчузу бодунуң дугайында, келир үедеги планнарының дугайын чугаалаарын Шоранадан дилээн. Ол математикага сонуургалдыын, эртемге хандыкшылдыын, өөредилгезин дооскаш, Тывазынче чанып кээрин күзеп чоруурун чугаалаан. Харын-даа Март 8 бүдүүзүнде республика Баштыңы-биле ужурашканы аңаа эки белек деп база чугаалаан.

Башкыны болгаш өөреникчини дыңнааш, Шолбан Кара-оол ындыг ажык сеткилдиг кижилерни кижизидип турары дээш Алена Геннадьевнага четтиргенин илереткеш, өскүс уругга iPad белекке бергеш, оон-даа эки өөренирин күзээн.

Ол ужуражылга үезинде 14 харлаан школачылар: Чаяна Шагаалаңга, Лхамо-Сержиң Доржуга, Айсаана Артынага  Россия хамаатызының паспорттарын Ш.Кара-оол байырлыг байдалга тывыскан.


Возврат к списку